Halil Tikveša

Halil Tikveša

Halil Tikveša (rođen u Šurmancima 1935. godine ) je bosanskohercegovački likovni umjetnik i grafičar. Završio je Školu za primjenjenu umjetnost u Sarajevu 1955. Diplomirao je 1961. na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu i magistrirao 1964. godine.Od 1976. do odlaska u penziju (2000. godine) radio je kao profesor za predmet grafika-crtanje na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.Od 2001. do 2010. bio je gostujući profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Od 2013. godine je u statusu profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu. Izlaže od 1962. crteže, slike, grafike, kolaže, asamblaže i objekte. Samostalno je izlagao više od 100 puta. Učestvovao na međunarodnim izložbama i bijenalima. Dobitnik je više od 25 nagrada. Živi i radi u Beogradu, Sarajevu i Blacama.

Loading new posts...
No more posts