Sarajevski likovni salon

Historija Sarajevskog likovnog salona

VIII SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine od 10 januara do 30. januara 2020. godine.

Na izložbi je svoje radove predstavilo 40 autora i autorica.

VII SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Galerija Collegium artisticum od 10. januara do 26. januara 2019. godine.

Na izložbi je svoje radove predstavilo 36 autora i autorica.

VI SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Galerija Collegium artisticum od 29.12 do 18. 01 2018. godine.

Na izložbi je svoje radove predstavilo 33 autora i autorica.

V SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Galerija Collegium artisticum od 29. decembra do 20. januara 2017. godine.

Na izložbi je svoje radove predstavilo 29 autora i autorica.

IV SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Galerija Collegium artisticum  30.12.2015. – 15.01.2016.

Na izložbi je svoje radove predstavilo 32 autora i autorica.

III SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Galerija Collegium artisticum od 30. decembra do 13. januara 2014. godine.

Na izložbi je svoje radove predstavilo 33 autora i autorica.