Tarik Golubić

Tarik Golubić

Rođen 1999.godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Konjicu, nakon čega upisuje studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za grafiku. Prve dvije godine proveo je u klasi profesora Avde Žige, gdje je izučavao tehnike visoke štampe,linorez i drvorez. Na trećoj godini izučava tehnike duboke štampe poput bakropisa,suhe igle,akvatinte,rezervagea,vernis-moua,mezzotinte.U prethodne dvije godine izlagao je na brojnim kolektivnim izložbama i nekoliko samostalnih.Dobitnik je nagrade za najbolji studentski rad „Alija Kućukalić“2021.godine. Diplomirao je 2022 godine u klasi profesorice Marine Finci i time stekao pravo na akademsku titulu i stručno zvanje Bakalaureat/bachelor likovne umjetnosti – grafika.

Loading new posts...
No more posts