Adi Karailo

Biografija

Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku slikarstvo u klasi prof. Nusreta Pašića. Do- bitnik je priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu kao najbolji student Akademije likovnih umjetnosti prvog i drugog ciklusa studija. Pored samostalne izlagalačke aktivnosti, učesnik je i brojnih kolektivnih izložbi i drugih kulturnih događaja u inostranstvu i u Bosni i Hercegovini. Zaposlen je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u zvanju višeg asistenta na Odsjeku slikarstvo. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Sarajevu.

SILENCE OF THE NIGHT STREET,
ulje na platnu, 58x45cm,
2022.