Enes Sivac

Enes Sivac Enes Sivac Enes Sivac

Biografija

Enes Sivac rođen 05.03.1966. godine u Sarajevu. Godine 1985. završio školu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu. Iste godine upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu i diplomirao 1991. na Odsjeku kiparstva u klasi profesora Alije Kučukalića. Sivac je izlagao na više skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i svijetu ( Japan, SAD, Italija, Finska, Francuska, Slovenija, Njemačka, Hrvatska). Radio je između ostalog na restauraciji Šarene džamije u Travniku, Katedrale u Sarajevu, Medrese u Mostaru. Rad mu je uvršten u kolekciju ARS AEVI Sarajevo. Donedavno je radio kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

BICIKLISTA NA ŽICI

A QUESTION OF BALANCE