Amel Hodžić

Amel Hodžić

Amel Hodžić rođen je u Velikoj Kladuši 20.5.1986. godine.
Maturirao je u Srednjoj umjetničkoj školi u Bihaću 2005. godine,
a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu

Loading new posts...
No more posts