Nada Martinović

Nada Martinović

Rođena 1949.g. Živi i radi u Sarajevu na relaciji Sarajevo – Marbella Španija.
Penzionisana u statusu slobodnog umjetnika pri Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo. Slikarstvo učila u Tuzli kod Ismeta Mujezinovića, Mensura Derviševića i Ekmečić Mevludina. Bavila se prosvjetnim radom u Tuzli, Sarajevo i Herceg Novom. Samostalno izlagala više od 50 puta, a kolektivno više od 130.
Već sa 12 godina nagrađena na svjetskog izložbi dječijih radova u Kairu. Bavila se humanitarnim radom za šta je dobila nekoliko priznanja i zahvalnica, a jedna od njih je i UNICEF za evropu. Član je Udruženja Likovnih Umjetnika Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sa priznatim statusom slobodnog umjetnika Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo živi i radi u Sarajevu

Loading new posts...
No more posts