Alija Kučukalić

Biografija

Rođen u Sarajevu 1937. godine. Akademiju likovnih umjetnosti – smjer kiparstvo, završio u Ljubljani 1965. godine, gdje završava i postdiplomski studij.

Na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu izabran u zvanje docenta 1972. godine na predmet-kiparstvo, koji u zvanju redovnog profesora, predaje do smrti 1992. godine.

Bio je prodekan, šef Odsjeka za kiparstvo i šef kolegija za postdiplomski studij.

Ubijen gelerom granate u Sarajevu 22. juna 1992. godine.