Boris Hodak

Biografija

Bavi se slikarstvom, pedagoškim radom i grafičkim dizajnom.
Od 2002. godine se bavi likovnim stvaralaštvom i aktivno učestvuje na suvremenoj umjetničkoj sceni kroz mnoge samostalne i skupne izložbe u zemlji i inozemstvu (tri samostalne i 83 skupne izložbe). Status istaknutog samostalnog umjetnika Kantona Sarajevo stekao 2020. godine.

SWAN LAKE – A TIMELESS LOVE STORY,
kombinovana tehnika na papiru,
29,5×42 cm,
2022.