Borko Močević

Borko Močević Borko Močević Borko Močević

Biografija

Rođen i živi u Sarajevu.

Magistrant slikarstva.