Borko Močević

Borko Močević Borko Močević Borko Močević

Borko Močević

Rođen i živi u Sarajevu.

Magistrant slikarstva.