Dženat Dreković

Dženat Dreković Dženat Dreković Dženat Dreković

Biografija

Dženat Dreković, rođen 1979. godine u Makedoniji, diplomirao je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i završio World Press Photo Masterclass u Berlinu. Radio je kao fotoreporter za dnevne novine i nedeljnike, te kao asistent na predmetima Medijska fotografija i primijenjena fotografija na Fakultetu za tehničke studije (FTS) Travnik i Kiseljak.

Kao zvanični fotograf, radio je na filmovima „Na putu“ i „Participacija“Jasmile Žbanić.

Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH), a suosnivač je i saradnik Centra za fotografiju, film i multimediju u Sarajevu (CFFM)