Hasan Čakar

Biografija

HASAN ČAKAR je rođen 1952. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1978. godine. Od 1983. godine radi na pomenutoj akademiji kao stručni saradnik na Odsjeku grafika.

Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom, serigrafijom, grafičkim dizajnom i skulpturom. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine na čijim izložbama redovno učestvuje. Izlagao je na mnogobrojnim kolektivnim izložbama i učestvovao u reprezentativnim domaćim i međunarodnim likovnim manifestacijama. Njegova djela nalaze se u brojnim galerijama, muzejima, javnim objektima i privatnim kolekcijama širom svijeta. U svom dosadašnjem radu osvojio je nekoliko nagrada i priznanja među kojima i nagradu “Roman Petrović” na izložbi “Mali format” 2015. godine.