Kemal Hadžić

Biografija

Poslije deset godina uspjesnog bavljenja fotografijom 1979. godine primljen u ULUPUBiH. Osamdesetih godina saradjivao sa mnogim grafickim dizajnerima koji su njegove fotografije koristili za postere Olimpijskih igara,sarajevska pozorista, kataloge, omotnice knjiga i nosače zvuka.

Stalni je član likovne grupe ZVONO.

Rat, 1992-1995 proveo u Sarajevu radeći kao fotogtaf Armije BiH.
1996 god. migrirao u SAD.

Rest area  (New Mexico) I,II,III,
triptih, silver gelatin,
46x61cm, 2021.