Marko Kusmuk

Biografija

Marko Kusmuk je rođen 15. februara 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na slikarskom odsijeku 2007. Magistrirao je u Rimu na Accademia di Belle Arti, odsek: slikarstvo u klasi prof. Desiderio Sanzi sa radom / tezom pod nazivom “Rana renesansa  Asizija”, 2008. Interdisciplinarne master studije upisuje 2011. god. na Univerzitetu umetnosti, odsek: teorija umetnosti i medija u klasi prof. Miška Šuvakovića.  Doktorske studije završava 2016. god. odbranom disertacije sa radom / tezom pod nazivom „Likovna dekonstrukcija u dualizmu lica i naličja.“ Dobitnik je prve nagrade za crtež fondacije Vladimir Veličković kao i Velike nagrade Udruženja likovnih umjetnika Srbije povodom 100 godina ULUS-a. Takođe je dobitnik prve nagrade za crtež (Zlatni lav) u Veneciji na izložbi Venice Land u organizaciji Anonima Sogniatori.

Samostalni je umetnik, izražava se kroz slikarstvo i crtež.

Cov Hibernation 1 ,
150x100cm, ulje, 2020

Cov Hibernation 2 ,
150x100cm, ulje, 2020