Nina Lojović Milinić

Biografija

Nina Lojović-Milinić, rođena je 02. 11. 1976. godine u Trebinju, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Dučić“ opšteg smjera. Završila je i osnovnu muzičku školu, takođe u Trebinju, odsjek za gitaru. Godine 1998. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju. Diplomirala je 31. 12. 2003. godine temom „Boja kao moderan likovni izraz“ u klasi akademika Milorada Ćorovića sa ocjenom deset na odsjeku za slikarstvo i stekla stručno zvanje diplomiranog akademskog slikara. Tokom studiranja učestvovala je na brojnim likovnim izložbama, konkursima i okruglim stolovima. Dobitnik je druge nagrade na konkursu „Sačuvajmo našu rijeku“ održanom u Trebinju 1999. godine. Paralelno, tokom studiranja radila je u trebinjskom dramskom pozorištu „Slovo“ kao scenograf i kostimograf i aktivno učestvovala na pozorišnim festivalima i u kreiranju ostalih aktivnosti u okviru pozorišnih i likovnih umjetnosti.

Postdiplomske studije, odsjek za slikarstvo, upisala je 2006. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Magistrirala je 30. 09. 2009. godine sa ocjenom deset na temu „Čudo je skriveno u odnosima“ u klasi mr Radomira Kneževića i stekla akademski naziv magistra likovnih umjetnosti iz oblasti slikarstva.

Radni staž započela je 2004. godine kao asistent na predmetu Istorija umjetnosti i kultura, a danas radi kao profesor Visoke škole za turizam i hotelijerstvo u Trebinju. Godine 2019.  stekla je zvanje doktora nauka iz istorije umjetnosti, odbranivši doktorsku disretaciju na temu “Arhitektura, živopis i ikonopis istočne Hercegovine u 16. i 17. vijeku”, na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Ševo.

Jedna je od osnivača i predsjednik Udruženja likovnih umjetnika istočne Hercegovine „Milorad Ćorović“. Kao predsjednik i član udruženja organizuje i učestvuje na brojnim  izložbama u Bosni i Hercegovini, a 2015. godine Udruženje predstavlja likovnu scenu Bosne i Hercegovine u Vjeću Evrope u Strazburu. Jedna je od organizatora međunarodne likovne kolonije „Kolo“ koja se od 2016. godine održava u Trebinju i nekoliko humanitarnih izložbi.

Dobitnik je nagrade za doprinos razvoju umjetničke kolonije “Kolo” 2020. godine. Objavila je osam naučnih radova iz oblasti istorije umjetnosti u raznim naučnim časopisima. Koautor je knjige “Strateški pristup razvoju turizma istočne Hercegovine”.  Koordinator je više umjetničkih projekata ULUIH-a “Milorad Ćorović” koji su podržani od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Trebinja. Do sada je imala pet samostalnih izložbi u Trebinju, Banja Luci i Zlatiboru.

Učestvovala je na oko šesdeset kolektivnih izložbi u region i inostranstvu.

PEJZAŽ,
kolaž,
70x50cm, 2022.