Seid Hasanefendić

Biografija

Seid Hasanefendić Trabzon (Brčko, 25. april 1935. – Sarajevo, 4. juli 2020.) je bio bosanskohercegovački akademski slikar i profesor.
Završio je Školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu 1958. gdje je učio kiparstvo i zidno slikarstvo. 1962. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, odsjek za grafiku, gdje je i diplomirao 1965. godine. U oktobru 1974. godine izabran je za nastavnika na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u zvanju docenta, na predmetima grafika i likovna forma. Godine 1983. imenovan je vanrednim profesorom na predmetima crtanje i grafika. 1991. godine postaje redovni profesor na predmetu crtanje za studente grafičkog i produkt dizajna. Od 1985. do 1990. godine obavljao je i dužnost dekana Akademije. U periodu od 1994. do 2000. vršio je dužnost direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.