Tarik Alimanović

Biografija

Tarik Alimanović,  rođen 1981. godine u Sarajevu. Diplomirao komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bavi se multimedijalnom umjetnošću, te je  kroz različite aktivnosti sarađivao sa više umjetnika i umjetničkih grupa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, prvenstveno kroz rad sa zvukom i videom. Radove predstavljao u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj i Srbiji. Od 2009. do 2019. godine radio kao stalni saradnik i selektor programa na festivalu Koperground u Kopru (Slovenija), te bio organizator i suorganizator brojnih umjetničkih i kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Živi u Sarajevu.

FOTOGRAFIJA I,
iz serije OGOLJELO MJESTO,
60x40cm, 2022