Vanja Solaković

Biografija

Vanja Solaković rođen je u Sarajevu 1990. godine. Kao dijete odlazi u Njemačku gdje sa svojim roditeljima ostaje u izbjeglištvu šest godina. Nakon rata, vraća se u Sarajevo gdje 2005. godine završava osnovnu školu, te upisuje Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, na odjelu za tekstilni dizajn. Nakon završene srednje škole, 2009. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odjelu za kiparstvo. Bavi se i drugim umjetničkim područjima, uključujući muziku.

ART RITUAL,
performans, 2022.