Armela Vesković

Biografija

Rođena 02.12.1991. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. 2010. godine završava Srednju Skolu Primijenjenih Umjetnosti u Sarajevu, a stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti dobija na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu 2020. godine.

APSURD I REPETICIJA,
skulptura, kombinovana tehnika,
Visina -/+ 3m, Obim -/+ fi 1,5 m,
2020-2023.

DUALIZAM,
skulptura, Visina -/+ 2m,
Obim -/+ 0.5m,
2020-2023.