Lea Jerlagić

Lea Jerlagić

Jerlagić Lea rođena je u Sarajevu 1984. godine, gdje je završila i većinu obrazovanja. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Godine 2007. dobija stipendiju Kineske vlade i provodi dvije godine u Kini na China Academy of Art, u klasi profesora Zhang Xiaofeng-a, gdje izučava kulturu, jezik i tehniku kineskog drvoreza što će ostaviti značajan pečat na njen budući stvaralački rad. Master završava na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2013. godine u klasi profesora Salima Obralića sa radom ‘Sinestezija’ kroz koji izučava fenomen transformacije impulsa primljenog putem jednog čula, a izraženog putem drugog, sa fokusom na savremeni ples, kojim se, u tom periodu aktivno bavi, zapisan u crtežu i grafici. U posljednje vrijeme eksperimantira sa digitalnim medijima gdje teži povezati vještinu koja dolazi iz tradicije sa mogućnostima koje se otvaraju sa novim tehnologijama. Učesnica mnogobrojnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nekoliko nagrada. Zaposlena na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Loading new posts...
No more posts