Amela Hadžimejlić

Biografija

Amela Hadžimejlić, akademski grafičar i vizuelni umjetnik, rođena je 1969. u Ljubljani, Slovenija.
Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu je završila diplomske (1989/1993) specijalizaciju iz oblasti grafičkog dizajna na Nottingham Trent University UK (1994/95)) i postdiplomske studije (1996/1998) iz oblasti grafike, u klasi akademika Dževada Hoze na Univerzitetu u Sarajevu na kojem je i doktorirala(2014.), stekla titulu doktora umjetnosti- grafike.

Živi u Sarajevu i redovni je profesor na Odsjeku grafike Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.