Amela Hadžimejlić

Amela Hadžimejlić Amela Hadžimejlić Amela Hadžimejlić

Biografija

Amela Hadžimejlić, akademski grafičar i vizuelni umjetnik, rođena je 1969. u Ljubljani, Slovenija. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu je završila diplomske (1989/1993) specijalizaciju iz oblasti grafičkog dizajna na Nottingham Trent University UK (1994/95)) i postdiplomske studije (1996/1998) iz oblasti grafike, u klasi akademika Dževada Hoze na Univerzitetu u Sarajevu na kojem je i doktorirala(2014.), stekla titulu doktora umjetnosti- grafike.

Amela Hadžimejlić je do sada izlagala trideset i dvije samostalne izložbi u zemlji i inostranstvu.Njezina dosadašnja umjetnička istraživanja i interesi, tokom dugogodišnje izlagačke aktivnosti, su veoma raznoliki, i podjednako se kretala unutar tradicionalnog, multimedijalnog i konceptualnog izraza.Dobitnica je više nagrada za izražaje u klasičnim i savremenim medijima. Učestvovala je na više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu , internacionalnih, selektivnih i grafičkih bijenala i trijenala. Predgovore kataloga i kritike za samostalne izložbe Amele Hadžimejlić pisali su i javno iznosili Meliha Husedžinović, dr.Sadudin Musabegović, dr.Ibrahim Krzović,dr. Rusmir Mahmutčehajić,dr. Sulejman Bosto, dr.Rešid Hafizović, Aleksandar Adamović, dr.Aida Abadžić-Hodžić, Ivana Jevđević-Udovičić, Anamarija Stibilj Šajn, Nermin Delić, dr. Dubravka Lejlić-Pozderac, dr. Ema Mazrak i dr.Edin Pobrić.Njeni radovi se nalaze u 19 umjetničkih kolekcija,muzeja i galerija izvan BiH. Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1996. godine. Obavljala je dužnost dekana Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (2010/2014).
Živi u Sarajevu i redovni je profesor na Odsjeku grafike Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

“Tamo gdje sudbine rastu” ,160x50cm, kombinovana tehnika (akrilik, ulje)
“Život je ruža”, kombinovana tehnika (akrilik, ulje)
“Lovac na sreću”, kombinovana tehnika (akrilik, ulje)