Husko Balić

Biografija

Husko Balic, roden je 1930. godine u Mostaru. Završio je školu Primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1952. godine. Bavio se ilustracijama i opremom knjiga, karikaturama, grafikom i crtežima.