Lejla Ćehajić

Biografija

Ćehajić Lejla, rođena 1978. godine u Sarajevu

2004. godine diplomirala na odsjeku za kiparstvo,  Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo, BiH u
klasi profesora Mustafe Skopljaka

– na postdiplomskom studiju iz oblasti kiparstva na temu:  “Skulptura kroz igru likovnih i
izražajnih elemenata teatra i lutkarskog teatra

Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBIH) od 2005. godine

Član umjetničkog savjeta Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBIH) od 2010. do 2014. godine

Održala 11 samostalnih i učestvovala u preko 80 kolektivnih izložbi