Maja Žmukić

Maja Žmukić Maja Žmukić

Biografija

Rođena 05. marta 1977. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu “Simon Bolivar” i Srednju školu primijenjenih umjetnosti na Odsjeku za slikarstvo i stekla stručno zvanje Likovni tehničar za primijenjeno slikarstvo.
1995. godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu – Nastavnički odsjek.
Diplomirala 04. maja 2001.god na istom odsjeku i stekla stručno zvanje Profesor likovnog obrazovanja i vaspitanja. Diplomski rad radila iz oblasti grafike u klasi profesora Salema Obralića i profesora Avde Žige. Mentor, pri izradi diplomskog rada na temu «Ljudsko tijelo i njegov oblik u grafici», bio je akademik Boško Kućanski.
2001. god.ine na Akademiji likovnih umjetnosti primljena na postdiplomski studij iz likovne obrasti grafike. Rad napisan na temu ”Unutarnji predmet” bio pod mentorstvom akademika Tvrtka Kulenovića, dok je praktični dio postdiplomskog studija, rađen pod mentorstvom sa prof. emeritusa Halila Tikveše.
2006.godine magistrirala na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo iz oblasti Grafike 2016. godine doktorirala na Pedagoškom fakultetu Sarajevo, Univerziteta Sarajevo.
Doktorska disertacija odgojnih nauka pod nazivom: “NASTAVNE METODE CRTEŽA, SLIKARSTVA, GRAFIKE I VAJARSTVA U LIKOVNOM JEZIKU U POČETNE NASTAVE OSNOVNOG OBRAZOVANJA.”

Graficki otisci iz ciklusa  KOZMIČKO ČOVJEŠTVO
1. Tehnika : mjesana tehnika
Format : 100 x 70 cm
Naziv : bez naziva
2. Tehnika : mjesana tehnika
Format : 100 x 70 cm
Naziv : bez naziva