Marina Finci

Biografija

Rodjena 1960 u Sarajevu. Obrazovanje: 1978-82 studij na Akademiji Likovnih Umjetnosti, Sarajevo, 1983-85 magistarski studij na Akademiji Umjetnosti, Beograd-Srbija.Do sada je imala nekoliko samostalnih izložbi i veći broj kolektivnih u zemlji i inostranstvu.Vanredni je profesor na ALU,odsjek grafika.