Savka Krčmar

Biografija

Savka Krčmar rođena je 1947. godine u Ohridu, Makedonija. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Đorđa Bošana 1972. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1983. godine. Priredila je 10 samostalnih izložbi i učestvovala na oko 150 kolektivnih. Dobitnica je nekoliko nagrada, među kojima su: Zlatna diploma za slikarstvo i otkupna nagrada na 6. izložbi jugoslovenskog portreta 1987. godine, Nagrada „Roman Petrović“ na izložbi Mali format 2016, Nagrada za klasični crtež na 19. analu crteža BiH Mostar 2017.