Armela Vesković

Armela Vesković

Rođena 02.12.1991. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina.
2010. godine završava Srednju Skolu Primijenjenih Umjetnosti u Sarajevu, a stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti dobija na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu 2020. godine.

Loading new posts...
No more posts