Husko Balić

Husko Balić

Husko Balić, rođen je 1930. godine u Mostaru. Završio je školu Primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1952. godine.
Bavio se ilustracijama i opremom knjiga, karikaturama, grafikom i crtežima.

Loading new posts...
No more posts