Adis Lukač

Biografija

Adis Lukač, rodjen u Sarajevu 1982 gdje je završio Srednju umjetničku školu i magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti na odsjeku skulpture.

Učesnik mnogo internacionalnih izložbi i simpozijuma skulpture, član ULUBiH-a sa kojim izlaže.  Autor je spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću u Tuzli, biste narodnom heroju Ivanu Goranu Kovačiću u Sarajevu te reljefa Hasanaginica postavljenom u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Pored skulpture i klasičnog pristupa istoj bavi se i slikarstvom pa u svojim izložbama kombinuje različite medije crtež, slika i skulptura.

Dugi niz godina radi sa mladima koje uspješno priprema za prijemni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti i na Arhitekturi. Radio  sa djecom sa poteškoćama u razvoju u Zavodu Mjedenica gdje je vodio keramičku radionicu.