Adnan Jasika

Biografija

Adnan Jasika, rođen 1978. u Sarajevu. Magistrirao na odsjeku kiparstva ALU u Sarajevu. Jedan od osnivača NVO Vizionarsko društvo i alternativnog umjetničkog pokreta Barake. Član Udruženja likovnih umjetnika BiH. Radio kao nastavnik likovne kulture u osnovnoj i srednjoj školi, kao demonstrator na odsjeku kiparstva ALU u Sarajevu te 5 godina kao restaurator dekorativne plastike na sarajevskoj Vijećnici. Profesionalno se bavi restauracijom, kiparstvom i slikarstvom. Stalno nastanjen u Sarajevu.

“Rambo“

kolaž, 190x 150cm, 2010.