Mensud Kečo

Biografija

Mensud Kečo je rođen u 1957. godine u Foči. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu završava 1980. i tada počinje da radi i izlaže kao slobodni umjetnik.

1993. živi i radi u Velikoj Britaniji gdje je održao izložbe u Uppinghamu, Nottinghamu i Brightonu. Naredne godine odlazi u Kuvajt i posjeti zemljama na Bliskom istoku.

Od 1997. do 2001. bio je predsjednik “Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine”.

Izlagao je oko 20 samostalnih izložbi i sudjelovao na više od 100 skupnih izložbi u svojoj zemlji kao i u inozemstvu.