Bojan Stojčić

Biografija

Bojan Stojčić je rođen 1988. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 2007. upisuje Grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje diplomira 2011. godine. Pored grafičkog dizajna, intenzivno se bavi konceptualnom umjetnošću i crtežom. Trenutno je student master studija Grafičkog dizajna na ALU, a zaposlen je kao art director u jednoj kreativnoj agenciji. Redovni je član ULUBIH-a i ULUPUBIH-a.