Lejla Ćehajić

Biografija

Ćehajić Lejla, rođena 1978. godine u Sarajev 2004. godine diplomirala na odsjeku za kiparstvo,  Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo, BiH u
klasi profesora Mustafe Skopljaka
– na postdiplomskom studiju iz oblasti kiparstva na temu:  “Skulptura kroz igru likovnih i
izražajnih elemenata teatra i lutkarskog teatra
Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBIH) od 2005. godine
Član umjetničkog savjeta Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBIH) od 2010. do 2014. godine
Održala 11 samostalnih i učestvovala u preko 80 kolektivnih izložbi

AGNUS DEI,
kombinovana tehnika,
90x120cm, 2022.