Nedim Đikić

Nedim Đikić Nedim Đikić Nedim Đikić

Biografija

Nedim Đikić, rođen 1983. godine u Sarajevu.
Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2006. godine na odsjeku kiparstva pod mentorstvom profesora Mustafe Skopljaka za praktični rad i Prof. Dr. Ibrahima Krzovića za teoretski dio diplomskog rad.

U svom umjetničkom radu se kritički osvrće na iluziju slobode u savremenom svijetu koji nas sputava svojim religijskim, ideološkim i društvenim pravilima. Najčešće teme koje istražuje u svojim umjetničkim djelima su psihologija, kompleksni međuljudski odnosi, socijalna pitanja, materijalizam, itd.
Pored toga bavi se i izradom predmeta primijenjene umjetnosti.

Živi i radi u Sarajevu.
Trenutno zaposlen u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu kao stručni saradnik za obradu gipsa.