Boško Kućanski

Boško Kućanski

Boško Kućanski (29. maj 1931. Krbavica, Hrvatska – 20. novembar 2016, Sarajevo, Bosna i Hercegovina) bio je bosanskohercegovački skulptor. Završio je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu (1958) i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Studirao je Historiju umjetnosti u Beogradu i studijski boravio u Italiji, Francuskoj, Španiji, Njemačkoj, Kanadi i SAD.

Redovni je član Akademija nauka i umjetnosti BiH od 1978. godine na prijedlog Voje Dimitrijevića, Mice Todorović, Ive Šeremeta i Derviša Sušića.[1]

Do sada je imao preko sedamdeset samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Za svoja likovna ostvarenja dobio je brojne nacionalne i međunarodne nagrade i priznanja, kao i Grand Prix na svjetskoj bijenalnoj izložbi u Budimpešti, 1973. godine. Djela mu se nalaze u galerijama i muzejima u zemlji i inostranstvu.

Do svoje smrti 20. novembra 2016. živio je u Sarajevu.

Loading new posts...
No more posts