Kemal Hadžić

Kemal Hadžić

Poslije deset godina uspjesnog bavljenja fotografijom 1979. godine primljen u ULUPUBiH. Osamdesetih godina saradjivao sa mnogim grafickim dizajnerima koji su njegove fotografije koristili za postere Olimpijskih igara,sarajevska pozorista, kataloge, omotnice knjiga i nosače zvuka.

Stalni je član likovne grupe ZVONO.

Rat, 1992-1995 proveo u Sarajevu radeći kao fotogtaf Armije BiH.
1996 god. migrirao u SAD.

Loading new posts...
No more posts