Nina Lojović Milinić

Nina Lojović Milinić

Nina Lojović-Milinić, rođena je 02. 11. 1976. godine u Trebinju, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Dučić“ opšteg smjera. Završila je i osnovnu muzičku školu, takođe u Trebinju, odsjek za gitaru. Godine 1998. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju. Diplomirala je 31. 12. 2003. godine temom „Boja kao moderan likovni izraz“ u klasi akademika Milorada Ćorovića sa ocjenom deset na odsjeku za slikarstvo i stekla stručno zvanje diplomiranog akademskog slikara. Tokom studiranja učestvovala je na brojnim likovnim izložbama, konkursima i okruglim stolovima. Dobitnik je druge nagrade na konkursu „Sačuvajmo našu rijeku“ održanom u Trebinju 1999. godine. Paralelno, tokom studiranja radila je u trebinjskom dramskom pozorištu „Slovo“ kao scenograf i kostimograf i aktivno učestvovala na pozorišnim festivalima i u kreiranju ostalih aktivnosti u okviru pozorišnih i likovnih umjetnosti.

Loading new posts...
No more posts