Sead Čerkez

Sead Čerkez

Biografija

Sead Čerkez je rođen u Foči 1948. godine. Prva iskustva o posebnostima akvarelnog slikarstva sticao u Srednjoj školi od nastavnika Safeta Adbegovića i Veselina – Kore Boljevića. Diplomirao je likovnu umjetost na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Tokom 1969. godine radio kao saradnik u ateljeu Hamida Lukovca. Od 1973. do 1988. godine radio je kao ilustrator u Akademiji nauka i umjetnosti BiH i stekao zvanje stručnog saradnika. Član je ULUBiH-a i ULUPUBiH-a. Učesnik je u radu slikarskih kolonija: Ozalj, Karlovac, Bjelašnica, Travnik, Zrenjanin, Slavonski-Bosanski Brod, Bosanska Krupa, Krušnica. Tjentište, Počitelj, Koprivnik Gorjuše, Mojstrana. Glažuta Pohorje. Studijsko putovanje u Grčku 1974.
Uporedo sa kontinuiranim radom u akvarelu, bavi se uljem, grafikom, arabesknim slikarstvom, crtežom i dizajnom