Mirsad Begović

Mirsad Begović

Rođen u Mostaru 23.09.1957. godine. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu završio 1979. godine, a na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu magistrirao Slikarstvo 1987. godine. Od 1997. do 2014. godine radio na Odsjeku likovnih umjetnosti, Nastavničkog fakulteta Univerziteta ”Džemal Bijedić”u Mostaru, a od 2014. godine redovni je profesor za predmete Crtanje i Slikanje na Nastavničkom odsjeku  Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Loading new posts...
No more posts