Amer Bakšić

Biografija

Rođen u Sarajevu 01.11. 1966. god.
Radi kao profesor na ALU u Sarajevu.
Izlagao na mnogim kolektivnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je više nagrada za svoj rad.
Živi i radi u Sarajevu.