Dževdet Nikočević

Dževdet Nikočević Dževdet Nikočević Dževdet Nikočević Dževdet Nikočević

Biografija

Dževdet Nikočević – Rođen 26.09.1961g. u Gusinju (Crna Gora).

Završio je  Akademiju Likovnih Umjetnosti i postdiplomske studije na odsjeku slikarstvo u Sarajevu. 

Član je Udruženja Likovnih Umjetnika BiH,  Udruženja likovnih umjetnosti Sandžaka, Udruženja Likovnih Umjetnika Crne Gore, i Uneskove Internacionalne Asociacije Umjetnika.

Do sada je izlagao na 35 samostalnih i preko 250 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. 

(Pariz, Rim, Berlin, Njujork, Oslo, Istambul, Izmir, Ankara, Ljubljana, Zagreb , Kairo, Aleksandrija, Rijeka, Podgorica, Kuvajt,…). 

Kao likovni umjetnik. učestvuje na brojnim, relevantnim i selektivnim izložbama, i često predstavlja Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim seminarima i izložbama. Za svoj umjetnički rad je dobio značajan broj nagrada i priznanja,  Živi i stvara u Sarajevu.

– Sarajevo, ulje na platnu, 50x40cm 2020 god.
– Mostar,ulje na platnu, 80x60cm 2020 god.
– Ribar na Hutovom blatu, lavirani tuš
– Počitelj, lavirani tuš, 80x60cm