Seid Hasanefendić

Biografija

Seid Hasanefendić Trabzon (Brčko, 25. april 1935. – Sarajevo, 4. juli 2020.) je bio bosanskohercegovački akademski slikar i profesor.
Završio je Školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu 1958. gdje je učio kiparstvo i zidno slikarstvo. 1962. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, odsjek za grafiku, gdje je i diplomirao 1965. godine. U oktobru 1974. godine izabran je za nastavnika na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u zvanju docenta, na predmetima grafika i likovna forma. Godine 1983. imenovan je vanrednim profesorom na predmetima crtanje i grafika. 1991. godine postaje redovni profesor na predmetu crtanje za studente grafičkog i produkt dizajna. Od 1985. do 1990. godine obavljao je i dužnost dekana Akademije. U periodu od 1994. do 2000. vršio je dužnost direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Godine 1992. opljačkan je i devastiran njegov atelier na Breki. Hasanefendić ostaje gotovo bez svih slika koje je imao u privatnom vlasništvu, a uništena je i njegova dokumentacija koju je prikupljao i arhivirao. Na kompozicijama nastalim od 1992. godine naovamo u potpisu se nalazi i (majčino) prezime Trabzon.
Njegovo slikarstvo je nadrealno i prožeto simbolikom sa centralnim motivom nišana, naglašene plastičnosti i intenzivnog kolorita.
Djela mu se nalaze u brojnim zbirkama, galerijama i muzejima u domovini i inostranstvu. Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja.

PLAVA DOLINA ulje na platnu Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine