katalog IX pokreni virtualnu izložbu SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

Deveti sarajevski salon u sazvučju  divergentnosti


Sarajevski salon kao izložbena aktivnost s dugogodišnjom tradicijom osmišljena je  s ciljem afirmacije kulture i  prezentiranja aktualnih kretanja na bosanskohercegovačkoj likovnoj sceni. U kratkom historijskom osvrtu  važno je ukazati da su inicijatori ideje za pokretanje novog koncepta  prezentacije  recentnih tendencija u  području likovnosti bili  mladi umjetnici Mehmed Zaimović, Borislav Aleksić, Mersad Berber i likovni kritičar Muhamed Karamehmedović. Nastojanja da se  organizira manifestacija koja će se razlikovati od revijalnih izložbi ULUBIH-a  u selektivnijem pristupu rezultirala su  novim kvalitetom u izložbenoj aktivnosti koji je u konačnici trebao kroz otkup umjetničkih djela biti poticaj za  osnivanje galerije bosanskohercegovačke moderne umjetnosti.

Pročitaj više

IX SARAJEVSKI LIKOVNI SALON

IZLAGAČI